AW: Achse über “Kugel”, “Kugel” am Spiegel, CubanMotion ganz langsam einzeln kontrolliert, Cucaracha mit Armen Surkov
ET: Sa, ChaCha, LaWa, Ta (2), Ru, PD, Ji

Thema

Figuren Rumba

Check:

  • Sa, LaWa, ChaCha
  • Ta GS & Link
  • Ta gel. LiDreh
  • Ta Fünferschritt

 

Neu.:

Figuren Rumba

OpenHipTwist in Fan, Alemana,

Technik: Führung (im Kopf freie Arme)