AW: Achse über “Kugel”, “Kugel” am Spiegel, CubanMotion ganz langsam einzeln kontrolliert, Cucaracha mit Armen Surkov
ET: Sa, ChaCha (2), LaWa, WW, SF, Quick

Thema

Figuren Tango

Check:

  • Sa, LaWa, ChaCha
  • Ta GS & Link
  • Ta gel. LiDreh

 

Neu.:

Fünferschritt

Abschluss Tango

Technik:

TH Tango Aufbau “Peter Beinhauer”