AW: Achse über “Kugel”, “Kugel” am Spiegel, CubanMotion ganz langsam einzeln kontrolliert, Cucaracha mit Armen Surkov
ET: Sa (2), Ta, WW, SlowFox, Quick

Thema
Figuren LaWa

Check: Sa

neu

LaWa Choreo C1

Technik

Schließen bei 3, korrektes Senken dr e eii,

Tanzhaltung, speziell rechter Arm Herr & Gewicht zueinander