AW: Achse über “Kugel”, “Kugel” am Spiegel, Gewichtstransfer Fuß zu Fuß (unteres SG) CubanMotion ganz langsam, Cucaracha mit Armen Variation Kugel/Surkow
ET: ChaCha, Ru, PD, Ji,  LaWa, Ta, WW, SF, Quick

Thema Figuren Samba

wdh.:

  • WiWa LiDreh
  • Modul Gegenüberstellung in ContraSchatten
  • CrissCross
  • CrissCross 2/2
  • Travelling BotaFogos (alt)

nächste Woche Travelling BotaFogos mit CircularVoltas